Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Gama-glutamyltransferáza

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
495 832 451
Biologický materiál

sérum, plazma, plodová voda


Typ žádanky S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy STATIM 60 min, RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS GMT
Dostupné statim ANO sérum, plazma; NE plodová voda
Jednotka µkat/L
Referenční intervaly
sérum, plazma
Muži
Ženy
< 1,00 µkat/l
< 0,67 µkat/l
plodová voda

16 týden 
17 týden 
18 týden 
19 týden 
20 týden 
21 týden 
22 týden 
 

5,65 - 38,18 µkat/l
4,38 - 29,63 µkat/l 
3,33 - 22,48 µkat/l 
2,58 - 17,45 µkat/l 
2,00 - 13,55 µkat/l 
 1,52 -  8,17 µkat/l 
nelze interpretovat
 

 Pro ostatní biologické materiály nejsou referenční intervaly dostupné 

Preanalytika
  • sérum
  • Li-heparin a K2-EDTA plazma

 

Interpretace

Pro diagnózu cystické fibrózy nebo patologie žlučových cest plodu svědčí snížení aktivity enzymu v plodové vodě pod refereční rozmezí (odpovídá 5-tému percentilu) z důvodu obstrukce trávicí trubice hustým hlenem nebo žlučových cest a poruchy odtoku žluče plodu do plodové vody. Nelze použít po 22.týdnu pro uzavření anu plodu.

Stabilita při teplotě -20 °C 1 rok (sérum, plazma), plodová voda se dlouhodobě neskladuje
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dnů (sérum, plazma), plodová voda se dlouhodobě neskladuje
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 7 dnů (sérum, plazma), plodová voda se dlouhodobě neskladuje
Další poznámky

Převodní faktor:

  • U/l x 0,0167 = µkat/l