Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Glomerulární filtrace - GF

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Laboratoř: statimová
Telefon 495 832 451
Biologický materiál

výpočet

Zkratka v LIS GFR-EPI
Jednotka mL/s.1,73 m2
Interpretace

Od 1.6.2018 podle Doporučení ČSKB a podle mezinárodního doporučení KDIGO 2012 zavádíme při stanovení cystatinu C a při současném stanovení kreatininu a cystatinu C výpočet odhadu glomerulární filtrace rovnicí CKD-EPI (2012) pomocí těchto parametrů. Rovnice odhadu GF CKD-EPI pouze ze stanovení kreatininu je nadále v platnosti.

Pro odhad GF ze sérového kreatininu nebo cystatinu C u dětí a mladistných je doporučeno používat rovnici podle Schwartze z roku 2009. Tyto výpočty také zavádíme od 1.6.2018. Pro výpočet glomerulární filtrace z koncentrace kreatininu je třeba uvést výšku dítěte.

  • Výpočet GF pomocí koncentrace cystatinu C v séru nelze hodnotit při podávání glukokortikoidů (zvyšují koncentraci cystatinu C v závisloti na dávce), u pacientů s nekompenzovanou hyperthyreózou (zvýšení cystatinu C) či hypothyreózou (snížení cystatinu C, u pacientů s progresí melanomu, lymfoproliferativních procesů a kolorektálního karcinomu (zvýšení cystatinu C).
  • Bližší informace: 
    www.cskb.cz/res/file/KBM-pdf/2014/2014-3/KBM_3_2014_Dop-ledviny-139.pdf
  •