Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Glukóza

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Úsek základních močových analýz, POCT a LIS
Laboratoř: POCT
statimová
Telefon 495 833 709
495 833 734
Biologický materiál

plazma, moč, CSF, plná krev, sérum, plodová voda

Typ žádanky M - žádanka pro močovou analýzu a diabetologii ( Strana 1 )
S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
ABR - žádanka pro vyšetření acidobazické rovnováhy ( Strana 1 )
Doba odezvy 2 hodiny
Zkratka v LIS GLU
Dostupné statim ANO
Jednotka mmol/L
Referenční intervaly
sérum/plazma /plná krev
0 - 6 týdnů
6 týdnů - 15 let
> 15 let

1,70 - 4,20 mmol/l
3,30 - 5,40 mmol/l
3,90 - 5,60 mmol/l
moč 0 - 1,7 mmol/l
likvor 2,20 - 4,2 mmol/l

 Výsledky vyšetření v plodové vodě interpretuje specializovaný lékař

Pro ostatní biologické materiály nejsou referenční intervaly dostupné 

Preanalytika
 • Li-heparin, K2-EDTA, NaF/Na2EDTA, KF/Na2EDTA,NaF/K-Oxalát a NaF/citrát/Na2-EDTA plazma, sérum
 • Odběr krve nalačno venepunkcí.
 • Plazma nebo sérum bez konzervans (NaF) by měly být odděleny od krevních buněk či sraženiny do půl hodiny po odběru.
 • Při odebrání krve a umožnění koagulace bez centrifugace při pokojové teplotě je průměrný pokles glukózy v séru ~7% za hodinu.
 • Moč odebírat do tmavé nádobky.
 • Při 24h sběru lze moč konzervovat přídavkem 5 ml ledové kyseliny octové do nádoby před začátkem sběru. Vzorky moči bez konzervace mohou po 24h skladování při pokojové teplotě ztratit až 40% obsahu glukózy! Zabraňte bakteriální kontaminaci. Při sběru uchovávat vzorky na ledu.
 • Vzorky CSF analyzovat ihned!
 • plodová voda: na S - žádanku pro statimová vyšetření nutno dopsat ručně
   

 

Analytika Stanovení z plné krve se provádí na acidobazických analyzátorech nebo na glukometrech v rámci POCT

Vzorky CSF je nutné analyzovat ihned nebo je uskladnit při 4°C nebo -20 °C.
Interpretace
 • hodnota 5,6 mmol/l rozlišuje mezi normálním a zvýšeným rizikem diabetu
 • hodnota 7,0 mmol/l rozlišuje mezi přítomností a nepřítomností diabetu
Stabilita při teplotě -20 °C neuvedeno
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C sérum: nestabilní; plazma: 72 h bez hemolýzy; moč - 1 den
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C sérum: nestabilní; plazma: 8 h bez hemolýzy; plazma s fluoridem 3 dny; plná krev: 15 min
Další poznámky

Stabilita glukózy je určena za přítomnosti antiglykolytických činidel (NaF) při odběru; v plné krvi dochází při laboratorní teplotě k úbytku glukózy až o 5 % za hodinu!

Převodní faktor:

 • mmol/l x 0,1802 = g/l