Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Glukózový toleranční test

 
Úsek Úsek základních močových analýz, POCT a LIS
Laboratoř: diabetologie
Telefon 495 833 734
495 832 294
Biologický materiál

plazma

Typ žádanky M - žádanka pro močovou analýzu a diabetologii ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 den
Zkratka v LIS OGTT
Dostupné statim NE
Jednotka mmol/L
Preanalytika

Podkladem pro hodnocení je hodnota glukózy v plazmě žilní krve po 2 hodinách po zátěži 75 g glukózy.

Interpretace
  • vyloučení DM:      hodnota koncentrace glukózy < 7,8 mmol/l
  • porušená glukózová tolerance: hodnota koncentrace glukózy >nebo= 7,8 až <11,1 mmol/l
  • dg DM: hodnota koncentrace glukózy  >nebo = 11,1mmol/l

V případě, že se jedná o vyšetření těhotné: 

  • FPG (glukóza v plazmě na lačno) <nebo= 5,1 mmol/l
  • glukóza v plazmě po1 hodině <nebo= 10 mmol/l
  • glukóza v plazmě po 2 hodinách  <nebo= 8,5 mmol/l
Stabilita při teplotě -20 °C viz glukóza
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C viz glukóza
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C viz glukóza
Další poznámky

viz glukóza