Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Glutathion

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Laboratoř: chromatografie
Telefon 495 832 664
Biologický materiál

nesrážlivá krev (heparin, EDTA) 0,2 ml

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 2 týdny
Zkratka v LIS GSH
Dostupné statim NE
Jednotka mg/gHb
Referenční intervaly

4,5-7,4 mg/g Hb

Preanalytika

Stanovení se provádí v hemolyzátu z plné krve. Hemolyzát je třeba připravit do 1 hodiny po odběru.

Stabilita při teplotě -20 °C hemolyzát uchovávat při - 20° C, stabilní 2 měsíce
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C nestabilní
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C nestabilní
Další poznámky

 Metoda není podporována plátci zdravotní péče, pouze pro výzkumné účely.