Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Glykovaný hemoglobin (HbA1c)

 
Úsek Úsek základních močových analýz, POCT a LIS
Laboratoř: diabetologie
Telefon 495 833 709
495 833 734
Biologický materiál

nesrážlivá EDTA krev

Typ žádanky M - žádanka pro močovou analýzu a diabetologii ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 den
Zkratka v LIS HA1C
Dostupné statim NE
Jednotka mmol/mol
Referenční intervaly

20 - 42 mmol/mol

Interpretace

Kompenzace diabetu: 43 - 53 mmol/mol

Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 5 dnů
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 2 dny
Další poznámky

Převod jednotky (%) platné do 31.12.2011 na SI jednotku látkového množství lze provést podle vztahu: 
% HbA1c (IFCC) x 10 = mmol / mol HbA1c