Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Hamburgerův sediment

 
Úsek Úsek základních močových analýz, POCT a LIS
Laboratoř: močová
Telefon 495 833 709
495 833 734
Biologický materiál

moč sbíraná 3 hodiny, změřit, uvést celkový objem, do laboratoře dodat po promíchání 10 ml z celkového sběru

Typ žádanky M - žádanka pro močovou analýzu a diabetologii ( Strana 1 )
Doba odezvy 2 hodiny
Zkratka v LIS U-HAM
Dostupné statim NE
Jednotka elementy/s
Referenční intervaly
Ery
Leuko
válce hy.
35/s
70/s
1/s

 

Analytika Objem moče změřit s přesností na jeden ml !
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 2 hodiny
Další poznámky

Transport do laboratoře je nutný ihned po provedení sběru (hrozí rozpad elementů). 

Při diuréze menší jak 50 ml nebo větší než 700 ml nelze vyšetření hodnotit.