Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - HCG

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

sérum, plazma

Typ žádanky S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy STATIM 60 min, RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS HCG
Dostupné statim ANO
Jednotka U/L
Referenční intervaly
ženy premenopauzální netěhotné
ženy postmenopauzální
< 4,9 U/l
< 8,1 U/l
Preanalytika
  • sérum;
  • plazma: Li-, Na-, NH4+-heparin, K3-EDTA, citrát sodný a fluorid sodný/oxalát draselný
Stabilita při teplotě -20 °C 12 měsíců (zamrazit jen jednou)
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 3 dny
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C neuvedeno
Další poznámky

Vzorky neodebírat pacientům podstupujícím léčbu s vysokými dávkami biotinu (>5 mg/den) po dobu nejméně 8 hodin od podání poslední dávky biotinu.