Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Hematokrit

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Úsek základních močových analýz, POCT a LIS
Laboratoř: POCT
statimová
Telefon 498 833 140
495 833 709
495 833 734
Biologický materiál

nesrážlivá plná krev v heparinizované kapiláře nebo stříkačce

Typ žádanky ABR - žádanka pro vyšetření acidobazické rovnováhy ( Strana 1 )
Doba odezvy ihned po dodání
Zkratka v LIS HCT
Dostupné statim ANO
Jednotka 1
Referenční intervaly
Muži:
15-18 let:
>18 let:

0,37-0,49
0,39-0,51
Ženy:
15-18 let:
>18 let:

0,36-0,46
0,33-0,47
Děti
1-7 dní:
1-2 týdny:
2 týdny-1 měsíc:
1-6 měsíců:
6 měsíců-2 roky:
2-6 let:
6-12 let:
12-15 let:

0,42-0,66
0,39-0,63
0,36-0,60
0,30-0,48
0,33-0,39
0,33-0,39
0,35-0,45
0,36-0,49

 

Preanalytika
  • Odebraná krev nesmí obsahovat bublinky vzduchu. Krev v odběrové zkumavce je nutné důkladně promíchat.
  • Do laboratoře dodat na ledu - plná nesrážlivá krev v heparinizované kapiláře nebo ve stříkačce.
  • V rámci POCT měření provádět bezprostředně po odběru.

 

Analytika stanovení z plné krve na acidobazických analyzátorech
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 2 hodiny
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 15 min
Další poznámky

Kapilární odběr je stabilní po uvedenou dobu v heparizované utěsněné kapiláře