Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Hemoglobin

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Úsek základních močových analýz, POCT a LIS
Laboratoř: POCT
statimová
Telefon 498 833 140
495 833 709
495 833 734
Biologický materiál

nesrážlivá plná krev v heparinizované kapiláře nebo stříkačce

Typ žádanky ABR - žádanka pro vyšetření acidobazické rovnováhy ( Strana 1 )
Doba odezvy ihned po dodání
Zkratka v LIS HB
Dostupné statim ANO
Referenční intervaly
Muži
15-18 let
>18 let

130-160 g/l
135-174 g/l

Ženy
15-18 let
>18 let


120-160 g/l
116-163 g/l
Děti
1-7 dní
1-2 týdny
2 týdny-1 měsíc
1-6 měsíců
6 měsíců-2 roky
2-6 let
6-12 let
12-15 let
 

135-205 g/l
125-205 g/l
117-190 g/l
95-140 g/l
105-135 g/l
115-135 g/l
115-155 g/l
120-160 g/l
 

 

Preanalytika
  • Odebraná krev nesmí obsahovat bublinky vzduchu. Krev v odběrové zkumavce je nutné důkladně promíchat.
  • Do laboratoře dodat na ledu - plná nesrážlivá krev v heparinizované kapiláře nebo ve stříkačce.
  • V rámci POCT měřní provádět bezprostředně po odběru.
Analytika stanovení z plné krve na acidobazických analyzátorech
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 2 hodiny
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 15 min
Další poznámky

kapilární odběr je stabilní po uvedenou dobu v heparizované utěsněné kapiláře