Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Hořčík ionizovaný

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Úsek základních močových analýz, POCT a LIS
Laboratoř: POCT
statimová
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

sérum, plná krev

Typ žádanky S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy STATIM 60 min
Zkratka v LIS MgI
Dostupné statim ANO
Jednotka mmol/L
Referenční intervaly

0,45-0,60 mmol/l

Preanalytika
  • Do laboratoře dodat na ledu - plná nesrážlivá krev v heparinizované kapiláře nebo ve stříkačce.
  • Materiál nutno dodat do laboratoře ihned po odběru!
  • V rámci POCT měřní provádět bezprostředně po odběru.
  • Odebraná krev nesmí obsahovat bublinky vzduchu.Krev v odběrové zkumavce je nutné důkladně promíchat.
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 2 hodiny
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C plná krev 15 min.
Další poznámky

kapilární odběr je stabilní po uvedenou dobu v heparizované utěsněné kapiláře