Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Hořčík v erytrocytech

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Laboratoř: AAS
Telefon 495 833 759
Biologický materiál

nesrážlivá krev

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 týden
Zkratka v LIS Ery_Mg
Dostupné statim NE
Jednotka µmol/g Hb
Referenční intervaly

5,1-7,8 µmol/g Hb

Další poznámky

Materiál nutno dodat v pracovní době od 7.00 do 15 hod. z důvodu speciální přípravy hemolyzátu.