Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Hořčík

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

sérum, plazma, moč, punktát, dren

Typ žádanky S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy STATIM 60 min, RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS Mg
Dostupné statim ANO
Jednotka mmol/L
Referenční intervaly

Sérum:

< 5 měsíců
5 měsíců - 6 let
6 - 12 let
12 - 20 let
20 - 60 let
60 - 90 let
> 90 let

0,62 - 0,91 mmol/l
0,70 - 0,95 mmol/l
0,70 - 0,86 mmol/l
0,70 - 0,91 mmol/l
0,66 - 1,07 mmol/l
0,66 - 0,99 mmol/l
0,70 - 0,95 mmol/l

Moč:

sběr za 24 hod 3,0-5,0 mmol/d

Pro ostatní biologické materiály nejsou referenční intervaly dostupné 

Preanalytika
  • sérum; Hemolýza zvyšuje výsledky.
  • Li-heparin plazma,
  • moč odebírat do nádob bez kovů

Vzorky moče okyselit na pH=1 koncentrovanou kyselinou chlorovodíkovou HCl, aby se předešlo precipitaci hořečnato-amonných fosfátů. Vzorky moče jsou automaticky předředěny analyzátorem pomocí 0,9% NaCl.

Stabilita při teplotě -20 °C sérum, plazma - 1 rok; moč - 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C sérum, plazma - 7 dnů; moč - 3 dny
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C sérum, plazma - 7 dní; moč - 3 dny