Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Kadmium (Cd)

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Laboratoř: AAS
Telefon 495 833 759
Biologický materiál

nesrážlivá krev, moč

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 týden
Zkratka v LIS Cd
Dostupné statim NE
Jednotka nmol/L, nmol/d
Referenční intervaly

Krev

nekuřáci
kuřáci
2,7 - 10,7 nmol/l
5,3 - 34,7 nmol/l

Moč

sběr za 24 hod toxicita: > 900 nmol/d

 

Preanalytika

Odběr do speciálních odběrových zkumavek určených pro stopovou analýzu (viz Laboratorní příručka)

Stabilita při teplotě -20 °C moč: 4 týdny
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C moč: 24 hodin