Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Karbonylhemoglobin

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Úsek základních močových analýz, POCT a LIS
Laboratoř: POCT
statimová
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

nesrážlivá krev v heparinizované kapiláře nebo stříkačce

Typ žádanky ABR - žádanka pro vyšetření acidobazické rovnováhy ( Strana 1 )
Doba odezvy ihned po dodání
Zkratka v LIS COHB
Dostupné statim ANO
Jednotka %
Referenční intervaly

0,5-1,5 %

Preanalytika
  • Odebraná krev nesmí obsahovat bublinky vzduchu. Krev v odběrové zkumavce je nutné důkladně promíchat.
  • Do laboratoře dodat na ledu - plná nesrážlivá krev v heparinizované kapiláře nebo ve stříkačce.
  • V rámci POCT měřní provádět bezprostředně po odběru.
Analytika stanovení z plné krve na acidobazických analyzátorech
Interpretace

nekuřáci 0,5-1,5 %; kuřáci do 40 cigaret/d 4-5 %; kuřáci nad 40 cigaret/d 8-9%; toxická dávka >20%; smrtelná dávka >50 %

Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 2 hodiny
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 15 min
Další poznámky

kapilární odběr je stabilní po uvedenou dobu v heparizované utěsněné kapiláře