Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Kompletní spermiogram

 
Úsek Úsek základních močových analýz, POCT a LIS
Laboratoř: andrologie
Telefon 495 833 709
495 833 734
Biologický materiál

ejakulát

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 den
Zkratka v LIS SPER
Dostupné statim NE
Jednotka komentovaný nález
Preanalytika

Délka abstinence před vyšetřením 3-4 dny. Odběr materiálu musí být proveden bezprostředně před vyšetřením (odběrová místnost na ÚKBD).

Analytika na vyšetření kompletního spermiogramu je nutné se objednat na uvedených telefonních číslech
Interpretace

Hodnotí odborník.

Další poznámky

zpracovává se ihned po dodání do laboratoře