Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Komplexní toxikologický screening

 
Úsek Úsek klinické a forenzní toxikologie
Telefon 495 832 321
495 833 817
495 833 719
Biologický materiál

sérum / plazma - 2 mL; žaludeční výplach, moč - 5 mL

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 3 dny, STATIM do 4 hodin
Zkratka v LIS _OPI; _AMF; _KANA; _BZDZ; _BARB; _TCA; _PARA; _SALI; U_KOKA; _LC-MS, SKON, UKON, SKON2; UKON2; _GCMS; _HPLC
Dostupné statim ANO – pouze imunochemické skupinové testy + HPLC
Jednotka komentovaný nález
Preanalytika

krev - zkumavky bez gelu

Interpretace

Hodnotí odborník.

Stabilita při teplotě -20 °C 6 měsíců
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 1 den
Další poznámky

Průkaz léků a jiných látek v biologických a jiných materiálech s případnou kvantifikací.

Pro zjednodušení analýz doporučujeme vyplnit kolonku „Komentář (farmakoterapie, anamnéza):“ na žádance ÚKBD, případně předchozí telefonickou konzultaci. Výběr vyšetřovacího algoritmu je v kompetenci vyšetřujícího odborníka – je možné použití kombinace metod.

U statimového vyšetření není zajištěna preciznost stanovení koncentrací. Odchylka může překročit meze validačních doporučeních EMA a FDA. Předpokládá se, že rychlost odpovědi má větší klinickou důležitost než preciznost stanovené koncentrace. 

Forma výsledku negativní; pozitivní, případně koncentrace