Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Kreatinin

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

sérum, plazma, moč, exudát, punktát, dren

Typ žádanky S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy STATIM 60 min, RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS KREA
Dostupné statim ANO
Jednotka µmol/L
Referenční intervaly

Sérum, plazma: 

novorozenci (předčasně)
novorozenci (v termínu)
2 měsíce -1 rok
1-3 roky
3-5 let
5-7 let
7-9 let
9-11 let
11-13 let
13-15 let
Muži nad 15 let
Ženy nad 15 let
29 - 87 µmol/l
27 - 77 µmol/l
14 - 34 µmol/l
15 - 31 µmol/l
23 - 37 µmol/l
25 - 42 µmol/l
30 - 47 µmol/l
29 - 56 µmol/l
39 - 60 µmol/l
40 - 68 µmol/l
59-104 µmol/l
45 - 84 µmol/l

Moč: (sběr za 24 hod)

Muži:
Ženy:
9 - 19 mmol/d
6 - 13 mmol/d

 Pro ostatní biologické materiály nejsou referenční intervaly dostupné 

Preanalytika
 • sérum;
 • Li-heparin a K2-EDTA plazma
 • Moč
  • sbírá se bez aditiv,
  • pokud musí být moč odebrána s konzervans pro jiné analyty, lze použít pouze kys.chlorovodíkovou nebo kys. boritou
   • HCl: 14-47 mmol/l moči, např. 5 ml 10% HCl nebo 5 ml 30% HCl na litr moči
   • kys. boritá: 81 mmol/l, např. 5 g na litr moči
     
Stabilita při teplotě -20 °C sérum, plazma: 3 měsíce, moč nekonzervovaná: 6 měsíců, moč s konzervans: 3 týdny
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C sérum, plazma: 7 dní, moč nekonzervovaná: 6 dní, moč s konzervans: 8 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C sérum, plazma: 7 dní, moč nekonzervovaná: 2 dny, moč s konzervans: 3 dny
Další poznámky

Lékové interference sérum/plazma:

 • N-acetylcystein a n-acetyl-p-benzochinonimin (NAPQI) mohou nezávisle způsobit falešně nízké výsledky.
 • Metamizol způsobuje falešně nízké výsledky.
 • Rifampicin, Levodopa a Dobesilát vápenatý (např. Dexium) způsobují uměle nízké výsledky kreatininu.
 • N-ethylglycin v terapeutických koncentracích a DL-prolin v koncentraci ≥1 mmol/L poskytují falešně vysoké výsledky.
 • Dicynone (Etamsylát) může při terapeutických koncentracích vést k falešně nízkým výsledkům. 
 • 2-fenyl-1,3-indandion (fenindion) při terapeutických koncentracích interferuje stanovení
 • Hemolyzované vzorky novorozenců, dětí nebo dospělých s hodnotou HbF>6 g/L interferují s testem

Lékové interakce moč: 

 • Dobesilát vápenatý, Levodopa a α-metyldopa způsobují uměle nízké výsledky kreatininu. 
 • Vysoké koncentrace kys. homogentisové ve vzorcích moči vedou k nesprávným výsledkům. 
 • Dicynone (Etamsylát) může při terapeutických koncentracích vést k falešně nízkým výsledkům.