Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Kreatinkináza (CK)

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

sérum, plazma

Typ žádanky S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy STATIM 60 min, RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS CK
Dostupné statim ANO
Jednotka µkat/L
Referenční intervaly
Muži
Ženy
< 3,20 µkat/l
< 2,85 µkat/l


 

Preanalytika
  • sérum;
  • Li-heparinizovaná, K2-EDTA, K3-EDTA plazma

Bez hemolýzy!!!

Stabilita při teplotě -20 °C 4 týdny
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 2 dny
Další poznámky

Převodní faktor:

  • U/l x 0,0167 = µkat/l

Lékové interference:

  • Cyanokit (Hydroxokobalamin) při terapeutických koncentracích interferuje s testem.