Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Kreatinkináza MB izoenzym (CKMB)

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

sérum, plazma

Typ žádanky S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy STATIM 60 min, RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS CKMB
Dostupné statim ANO
Jednotka µkat/L
Referenční intervaly

< 0,418 µkat/l

Preanalytika
  • sérum;
  • K2-EDTA, K3-EDTA plazma

Bez hemolýzy!
 

Analytika Před stanovením CK-MB stanovit aktivitu celkové CK.
Interpretace

Ukazatelem poškození myokardu je hodnota přesahující 5 % celkové aktivity CK.
Tento ukazatel je v diagnostice koronárních příhod dle odborných doporučení považován za obsoletní a je nahrazen troponiny.

Stabilita při teplotě -20 °C sérum 4 týdny; plazma-heparin: 8 dní; plazma EDTA: 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C sérum 8 dní; plazma-heparin: 5 dní; plazma EDTA: 7 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C sérum 8 hodin; plazma-heparin: 8 hodin; plazma EDTA: 2 dny
Další poznámky

Převodní faktor:

  • U/l x 0,0167=µkat/l

Interference léčiv:

  • Fyziologické koncentrace sulfasalazinu nebo sulfapyridinu v plazmě mohou vést k nesprávným výsledkům.
  • Cyanokit (Hydroxokobalamin) a cefoxitin při terapeutických koncentracích interferují s testem.