Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Kyselina močová

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

sérum, plazma, moč, punktát

Typ žádanky S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy STATIM 60 min, RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS KMOC
Dostupné statim ANO
Jednotka µmol/L
Referenční intervaly

Sérum, plazma:

Muži:
Ženy:
202,0-417,0 µmol/l
143,0-339,0 µmol/l

Moč:

sběr za 24 hod 1,2-5,9 mmol/d

Pro ostatní biologické materiály nejsou referenční intervaly dostupné 

Preanalytika
 • sérum;
 • Li-heparinovaná a K2-EDTA plazma
  • Hodnoty EDTA plazmy jsou přibližně o 7% nižší než je tomu u séra.
 • moč: stanovit co nejdříve a nemrazit!
  • Přídavkem NaOH alkalizujte vzorek moči na pH >8,0;  zabráníte tím precipitaci urátů. P
  • řidat NaOH před sběrem vzorku!
  • Moč je naředěna 1+10 destilovanou/deionizovanou vodou nebo 0,9% NaCl. Toto ředění je zahrnuto do výpočtu výsledku.
Stabilita při teplotě -20 °C sérum, plazma -6 měsíců, moč - neuvedena
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C sérum, plazma - 7 dní, moč - neuvedena
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C sérum, plazma - 3 dny, moč - 4 dny (po přidání NaOH)
Další poznámky

Lékové interference sérum, plazma: 

 • Dobesilát vápenatý způsobuje uměle nízké výsledky. 
 • Urikáza reaguje specificky s kys. močovou. Ostatní deriváty purinu mohou reakci inhibovat. 
 • Dicynone (Etamsylát) může při terapeutických koncentracích vést k falešně nízkým výsledkům.
 • N-acetylcystein a n-acetyl-p-benzochinonimin (NAPQI) mohou nezávisle způsobit falešně nízké výsledky.
 • Metamizol způsobuje falešně nízké výsledky.

Lékové interference moč: 

 • Dobesilát vápenatý, Levodopa a methyldopa mohou způsobit uměle nízké výsledky. 
 • Vysoké koncentrace kys. homogentisové ve vzorcích moči vedou k nesprávným výsledkům. 
 • Dicynone (Etamsylát) může při terapeutických koncentracích vést k falešně nízkým výsledkům.
 • Acetaminofen, acetylcystein a metamizol jsou rychle metabolizované. Interference těchto látek je tudíž nepravděpodobná, nelze to ovšem zcela vyloučit.