Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Kyselina mravenčí

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Telefon 495 832 664
495 833 442
Biologický materiál

sérum, plazma: 2 ml
srážlivá krev bez gelu: 5 ml
 

Typ žádanky
Doba odezvy 1 týden, STATIM v pracovní době po dohodě
Zkratka v LIS MRAV
Dostupné statim NE, v naléhavém případě po telefonické domluvě
Jednotka mg/L
Referenční intervaly

do 20 mg/l je negativní

Preanalytika

zkumavka musí být dobře uzavřená

Stabilita při teplotě -20 °C 3 měsíce
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 8 hodin
Metoda popis Kapilární elektroforéza s nepřímou detekcí