Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Laktát

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Úsek základních močových analýz, POCT a LIS
Laboratoř: POCT
statimová
Telefon 495 833 140
495 833 709
495 833 734
Biologický materiál

plná krev, plazma, likvor

Typ žádanky S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
ABR - žádanka pro vyšetření acidobazické rovnováhy ( Strana 1 )
Doba odezvy STATIM 60 min, RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS LAKT
Dostupné statim ANO
Jednotka mmol/L
Referenční intervaly

Plná krev:
< 6 týdnů
6 týdnů -15 let
> 15 let

Plazma:

Likvor:

novorozenci
3-10 dní
> 10 dní
dospělí


0,50-3,00 mmol/l
0,56-2,25 mmol/l
0,50-2,00 mmol/l

0,50-2,20 mmol/l


1,1-6,7 mmol/l
1,1-4,4 mmol/l
1,1-2,8 mmol/l
1,1-2,4 mmol/l

 Pro ostatní biologické materiály nejsou referenční intervaly dostupné 

Preanalytika
 • Na-fluorid/K-oxalát a Na-fluorid/Na-heparin plazma (NEPOUŽÍVAT VZORKY SÉRA!!!)
 • Při odběru nepoužívat škrtidlo.
 • Do laboratoře dodat na ledu - plná nesrážlivá krev v heparinizované kapiláře nebo ve stříkačce.
 • Odebraný vzorek centrifugovat do 15 minut od odběru.

POCT měření provádět bezprostředně po odběru.

 • Odebraná krev nesmí obsahovat bublinky vzduchu.
 • Krev v odběrové zkumavce je nutné důkladně promíchat.
   
Analytika Stanovení z plné krve na acidobazických analyzátorech.
Stabilita při teplotě -20 °C plazma heparinizovaná: 38 dní, CSF: 2 měsíce
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C plazma:separovaná 14 dní, CSF 24 hodin , plná krev: 2 hodiny
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C plazma separovaná: 8 hodin, CSF: 3 hodiny
Další poznámky

Převodní faktor:

 • mmol/l x 90,09 = mg/l

Lékové interference:

 • Dobesilát vápenatý způsobuje snížení výsledků.
 • Dicynone (Etamsylát) může při terapeutických koncentracích vést k falešně nízkým výsledkům.
 • Glykolát a metabolity etylénglykolu způsobují pozitivní interference.
 • N-acetylcystein a n-acetyl-p-benzochinonimin (NAPQI) mohou nezávisle způsobit falešně nízké výsledky.
 • Metamizol způsobuje falešně nízké výsledky.