Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Laktátdehydrogenáza

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

sérum, plazma, likvor, exudát, punktát

Typ žádanky S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy STATIM 60 min, RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS LD
Dostupné statim ANO
Jednotka µkat/L
Referenční intervaly

Sérum:

Děti
0 - 4 dny
4-20 dní
20 dnů - 2 roky
2-15 let

Muži
Ženy

4,90 - 13,20 µkat/L
3,75 - 10,00 µkat/L
3,10 - 7,30 µkat/L 
2,00 - 5,00 µkat/L

2,25 - 3,75 µkat/L
2,25 - 3,55 µkat/L

 Likvor: 10 % enzymové aktivity v séru

Pro ostatní biologické materiály nejsou referenční intervaly dostupné 

Preanalytika
  • sérum;
  • Li-heparinovaná plazma bez hemolýzy a buněk
     
  • Vzorky obsahující precipitáty musí být před stanovením zcentrifugovány.
    • Sérum nebo plazmu je nutné rychle oddělit od sraženiny a buněk.
    • Kontaminace erytrocyty zvyšuje výsledky.
Stabilita při teplotě -20 °C 6 týdnů
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 4 dny
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 7 dní
Další poznámky

Převodní faktor: U/L x 0,0167= µkat/L

Pozn. ke stabilitě vzorku:
Ve spojení s některými nemocemi (např. hepatopatie, onemocnění kosterních svalů, maligní tumory) jsou u chlazených a zmrazených vzorků části izoenzymů LDH-4 a LDH-5 zvýšené a nestabilní; může to vést k nesprávným hodnotám LDH u vzorků odebraných pacientům postižených uvedenými nemocemi.