Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Levatiracetam

 
Úsek Úsek klinické farmakologie
Telefon 495 833 765
Biologický materiál

sérum

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 týden, STATIM v pracovní době po dohodě
Zkratka v LIS LEVR
Dostupné statim ANO
Jednotka mg/L
Preanalytika

Odběr krve před dávkou v ustáleném stavu.

Interpretace

Terapeutické meze:                12 - 46 mg/L
Toxikologicky významná mez: > 100 mg/L

 

Stabilita při teplotě -20 °C 4 měsíce
Další poznámky

Faktor přepočtu: mg/L x 5,88 = µmol/L
Poločas eliminace: dospělí 6 - 8 h
                                 děti 5-7 h

Metoda popis LC-MS/MS