Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Lidský placentární růstový faktor (PlGF, marker preeklampsie)

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

sérum

Typ žádanky S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 hodina
Zkratka v LIS PlGF
Dostupné statim ANO
Jednotka ng/L
Referenční intervaly

Týden těhotenství
10+0 - 14+6
15+0 - 19+6
20+0 - 23+6
24+0 - 28+6
29+0 - 33+6
34+0 - 36+6
37+0 - porod

PlGF
28,8  -  122,0 ng/l
66,2  -  289,0 ng/l
119,0  - 605,0 ng/l
169,0 - 1117,0 ng/l
114,0 - 1297,0 ng/l
78,0  -  984,0 ng/l
54,4  -  862,0 ng/l

Poměr sFlt-1/PlGF
9,27 -  54,60
3,51 -  25,70
1,82 -  14,60
0,95 -  10,00
0,94 -  33,90
1,23 -  66,40
2,18 - 112,00

 

Preanalytika
  • Vzorky obsahující precipitáty před stanovením centrifugovat
  • na S - žádanku pro statimová vyšetření nutno dopsat ručně

 

Interpretace

Hodnoty PIGF jsou interpretovány pomocí výpočtového vztahu se stanovením sFlt-1.

Časná preeklampsie (20+0 - 33+6 týdnů): poměr sFlt-1/PlGF

  • cut-off pro vyloučení:  33
  • cut off pro potvrzení:  85

Pozdní preeklampsie (34+0 - porod): poměr sFlt-1/PlGF

  • cut-off pro vyloučení: 33
  • cut-off pro potvrzení: 110
     
Stabilita při teplotě -20 °C 6 měsíců (zmrazit pouze jednou)
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 48 hodin
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C neuvedeno
Další poznámky

Vzorky by neměly být odebírány pacientům podstupujícím léčbu s vysokými dávkami biotinu (tj. >5 mg/den) po dobu nejméně 8 hodin od podání poslední dávky biotinu.