Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - LSD průkaz pomocí LC-MS/MS

 
Úsek Úsek klinické a forenzní toxikologie
Telefon 495 832 321
495 833 719
Biologický materiál

moč - 5 ml; lze i v séru (2 ml)

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy do 4 hodin
Zkratka v LIS _GCMS
Dostupné statim NE
Jednotka µg/L
Interpretace

Průkaz LSD a metabolitu v moči a jiných tekutinách.
Hodnotí odborník.

Další poznámky

po týdnu zamrazit; ke konfirmaci do týdne nezamrazovat,
µg/l = ng/ml

Forma výsledku negativní; pozitivní - uvedeny nalezené látky