Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Luteinizační hormon (LH)

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

sérum, plazma

Typ žádanky R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS LH
Dostupné statim NE
Jednotka U/L
Referenční intervaly

muži:
ženy folikulární fáze:
ženy ovulační fáze:
ženy luteální fáze:
ženy po menopauze:

1,7 - 8,6 U/L
2,4 - 12,6 U/L
14,0 - 95,6 U/L
1,0 - 11,4 U/L
7,7 - 58,5 U/L

 

 

Preanalytika
  • sérum,
  • plazma: Li-heparin, K2-EDTA, K3-EDTA

Analytika Vzorky obsahující precipitáty centrifugovat před provedením testu. Zamrazit jen jednou.
Interpretace

U fertilních žen závisí koncentrace na fázi menstruačního cyklu. Je vhodné uvést den cyklu.

Stabilita při teplotě -20 °C 6 měsíců (zamrazit jen jednou)
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 14 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 5 dní
Další poznámky

Lékové iterference:
Vzorky neodebírat pacientům podstupujícím léčbu s vysokými dávkami biotinu (>5 mg/den) po dobu nejméně 8 hodin od podání poslední dávky biotinu.