Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Mangan (Mn)

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Laboratoř: AAS
Telefon 495 833 759
Biologický materiál

nesrážlivá krev, moč

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 týden
Zkratka v LIS Mn
Dostupné statim NE
Jednotka nmol/L, nmol/d
Referenční intervaly
Sérum:
Krev:
Moč:

sběr za 24 hod
toxicita
9 - 24 nmol/l
90 - 270 nmol/l

9,1 - 178 nmol/d
> 342 nmo/d

 

Preanalytika

Odběr do speciálních odběrových zkumavek určených pro stopovou analýzu (viz Laboratorní příručka)

Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 7 dnů