Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Měď (Cu)

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Laboratoř: AAS
Telefon 495 833 759
Biologický materiál

sérum, moč, jaterní tkáň

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 týden
Zkratka v LIS Cu
Dostupné statim NE
Jednotka µmol/L, µmol/d, µg/g suché tkáně
Referenční intervaly

Sérum:

< 6 měsíců
6 měsíců - 6 let
6 - 12 let
Muži nad 12 let:
Ženy nad 12 let:
Ženy těhotné:
  3,14 - 10,99 µmol/l
14,13 - 29,83 µmol/l
12,56 - 25,12 µmol/l
10,99 - 21,98 µmol/l
12,56 - 24,34 µmol/l
18,53 - 47,41µmol/l

Moč:

sběr za 24 hod < 1 µmol/d

Jaterní tkáň:
< 50,0 µg/g suché tkáně

 

Preanalytika

Odběr do speciálních odběrových zkumavek určených pro stopovou analýzu (viz Laboratorní příručka).
Tkáň vložit do umělohmotné eppendorfské zkumavky, zmrazit na – 20°C, pokud nelze dodat tkáň do laboratoře bezprostředně po odběr.

Stabilita při teplotě -20 °C sérum - 2 roky; moč - 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C sérum,moč - 7 dnů
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C sérum -5 dnů; moč - 3 dny