Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Moč - analýza chemicky a mikroskopicky

 
Úsek Úsek základních močových analýz, POCT a LIS
Laboratoř: močová
Telefon 495 833 709
495 833 734
Biologický materiál

moč

Typ žádanky M - žádanka pro močovou analýzu a diabetologii ( Strana 1 )
Doba odezvy 2 hodiny
Zkratka v LIS CH+M
Dostupné statim ANO
Jednotka arb.jednotky, elementy/µL
Referenční intervaly
Ery
Leuko
0 - 10 elementů/µl
0 - 15 elementů/µl

Preanalytika

Vzorek nutno ihned dodat do laboratoře.

Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 2 hodiny
Další poznámky

zpracovává se po dodání do laboratoře