Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Močovina

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

sérum, plazma, moč

Typ žádanky S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy STATIM 60 min, RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS UREA
Dostupné statim ANO
Jednotka mmol/L
Referenční intervaly

 

Sérum:
0-6 týdnů: 
6 týdnů – 1 rok: 
1-15 let: 
muž 15-18 let: 
žena 15-18 let: 
muž >18 let: 
žena>18 let: 


Moč:
sběr za 24 hod


1,7-5,0 mmol/L
1,4-5,4 mmol/L
1,8-6,7 mmol/L
2,8-8,0 mmol/L
2,0-6,7 mmol/L
2,8-8,1 mmol/L
2,8-8,1 mmol/L428 - 714 mmol/d

 Pro ostatní biologické materiály nejsou referenční intervaly dostupné 

Preanalytika
  • sérum;
  • Li-heparin a K2-EDTA plazma (nepoužívat heparin amonný!)
  • moč – pozor na kontaminaci bakteriemi a amoniakem
Interpretace

 Intereference: Ionty amoniaku způsobují chybně vyšší výsledky

Stabilita při teplotě -20 °C sérum, plazma 1 rok; moč 1 měsíc
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C sérum, plazma 7 dní; moč 7 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C sérum, plazma 7 dní; moč 2 dny
Další poznámky

Intereference: Ionty amoniaku způsobují chybně vyšší výsledky