Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Močovina

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Úsek základních močových analýz, POCT a LIS
Telefon 495 833 140
495 833 709
495 833 734
Biologický materiál

sérum, plazma, moč, plná krev, exudát, punktát, dren

Typ žádanky S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy STATIM 60 min, RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS UREA
Dostupné statim ANO
Jednotka mmol/L
Referenční intervaly

Plná krev:
< 6 týdnů
6 týdnů -1 rok
1 rok -15 let
Muži: > 15 let
Ženy: > 15 let

Sérum:
0-6 týdnů: 
6 týdnů – 1 rok: 
1-15 let: 
muž 15-18 let: 
žena 15-18 let: 
muž >18 let: 
žena>18 let: 

Moč:
sběr za 24 hod


1,7 - 5,0 mmol/l
1,4 - 5,4 mmol/l
1,8 - 6,7 mmol/l
2,8 - 8,0 mmol/l
2,0 - 6,7 mmol/l


1,7-5,0 mmol/l
1,4-5,4 mmol/l
1,8-6,7 mmol/l
2,8-8,0 mmol/l
2,0-6,7 mmol/l
2,8-8,1 mmol/l
2,8-8,1 mmol/l


428 - 714 mmol/d

 

Preanalytika
  • sérum;
  • Li-heparin a K2-EDTA plazma (nepoužívat heparin amonný!)
  • moč – pozor na kontaminaci bakteriemi a amoniakem

Při vyšetření plné nesrážlivé krve - dodat do laboratoře na ledu - plná nesrážlivá krev v heparinizované kapiláře nebo ve stříkačce.

V rámci POCT měření provádět bezprostředně po odběru. Odebraná krev nesmí obsahovat bublinky vzduchu. Krev v odběrové zkumavce je nutné důkladně promíchat.

Analytika Stanovení z plné krve se provádí na acidobazických analyzátorech.
Stabilita při teplotě -20 °C sérum, plazma 1 rok; moč 1 měsíc
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C sérum, plazma 7 dní; moč 7 dní; plná krev 2 hodiny
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C sérum, plazma 7 dní; moč 2 dny; plná krev 15 minut
Další poznámky

Při použití 24-hodinového sběru moči jako vzorku, vynásobte výsledek objemem moči za 24 h (diurézou) a získáte hodnotu v mmol/d

Kapilární odběr je stabilní po uvedenou dobu v heparinizované utěsněné kapiláře.