Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Mutační analýza genu IDH1/2 exon 4, DNMT3A exon 23

 
Úsek Úsek molekulární biologie
Laboratoř: somatických mutací
Telefon 495 833 865 (27 67)
Biologický materiál

nesrážlivá periferní krev v EDTA - 5-10 ml, kostní dřeň, tkáň

Typ žádanky MB-h - žádanka pro molekulární biologii humánního genomu ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 - 2 týdny
Dostupné statim NE
Jednotka komentovaný nález
Preanalytika
  • Materiál zasílejte ihned po odběru.
  • Materiál nezmrazujte!
  • Na zadní straně žádanky zaškrtněte, zda pacient podepsal informovaný souhlas s DNA/RNA analýzou.
Stabilita při teplotě -20 °C nemrazit
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 72 hodin
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 8 hodin
Forma výsledku Závěr analýzy je vydán jako komentovaný výsledek.