Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Myoglobin

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

sérum, plazma, moč

Typ žádanky S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy STATIM 60 min, RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS MGLB
Dostupné statim ANO
Jednotka µg/L
Referenční intervaly
sérum, plazma
Muži:
Ženy:


28 - 72 µg/L
25 - 58 µg/L

moč < 300  µg/L

 

Preanalytika
  • sérum;
  • plazma: Li-heparin, K2-EDTA, K3-EDTA

 

Stabilita při teplotě -20 °C 12 měsíců (zmrazte pouze jednou)
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 14 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 8 dní
Další poznámky

Vzorky neodebírat pacientům podstupujícím léčbu s vysokými dávkami biotinu (>5 mg/den) po dobu nejméně 8 hodin od podání poslední dávky biotinu.