Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - N-acetyl-beta-D-glukosaminidáza (NAG) - izoenzymy

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Laboratoř: chromatografie
Telefon 495 832 380
Biologický materiál

moč - 10 mL

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 2 týdny
Zkratka v LIS NAGI
Dostupné statim NE
Jednotka %
Referenční intervaly

 

NAG(A)  78-92 % enzymové aktivity NAG celkového
NAG(B) < 10 % enzymové aktivity NAG celkového
index  [% NAG(A)/% NAG(B)] 4 - 10 

 

Stabilita při teplotě -20 °C 1 měsíc
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dnů
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 1 den