Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - N-acetyl-beta-D-glukosaminidáza (NAG)

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Laboratoř: chromatografie
Telefon 495 832 380
Biologický materiál

moč - 10 ml

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 2 týdny
Zkratka v LIS NAG
Dostupné statim NE
Jednotka nkat/L
Referenční intervaly

< 75 nkat/l, < 10 nkat/mmol kreat.

Stabilita při teplotě -20 °C 1 měsíc
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dnů
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 1 den