Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - N-acetyl-beta-D-glukosaminidáza (NAG)

 
Úsek Úsek speciálních analýz
Laboratoř: chromatografie
Telefon 495 832 380
Biologický materiál

moč - 10 mL

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 2 týdny
Zkratka v LIS NAG
Dostupné statim NE
Jednotka nkat/mmol
Referenční intervaly
věk NAG/kreatinin
0-1 měsíc 148,5 nkat/mmol
1 měsíc - 1 rok 51,7 nkat/mmol
1 - 3 roky 16,6 nkat/mmol
3 - 6 let 15,4 nkat/mmol
6 - 10 let 11,5 nkat/mmol
> 10 let 9,9 nkat/mmol

 

Stabilita při teplotě -20 °C 1 měsíc
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dnů
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 1 den