Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Nikotin a metabolit kotinin - identifikace metodou GC-MS

 
Úsek Úsek klinické a forenzní toxikologie
Telefon 495 832 321
495 833 719
Biologický materiál

sérum / plazma - 2 ml; moč - 5 ml

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 den
Zkratka v LIS _GCMS
Dostupné statim NE
Jednotka kvalitativní
Interpretace

Průkaz nikotinu a metabolitu kotininu v tělesných tekutinách.
Hodnotí odborník.

Stabilita při teplotě -20 °C 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 6 měsíců
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C týden
Další poznámky

po týdnu zamrazit; ke konfirmaci do týdne nezamrazovat

Forma výsledku negativní; pozitivní - uvedeny nalezené látky