Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - non HDL Cholesterol

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Laboratoř: statimová
Biologický materiál výpočet
Jednotka mmol/L
Referenční intervaly < 3.8 mmol/l
Interpretace Podle Doporučení české odborné společnosti pro aterosklerózu a České společnosti klinické biochemie doplňujeme stávající měření cholesterolu, HDL a LDL cholesterolu a TAG o výpočet non HDL cholesterolu z důvodu predikce rizika kardiovaskulárních příhod.
  • Non HDL cholesterol = celkový cholesterol – HDL cholesterol
  • Výpočet nahrazuje starší výpočet indexu aterogenity podle Klimova (IA)
  •