Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - NSE (neuronspecifická enoláza)

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

sérum, nepoužívat plazmu 

Typ žádanky S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 den, STATIM 1 hod.
Dostupné statim ANO
Jednotka µg/L
Referenční intervaly

< 17,0 µg/L

Preanalytika

Krev centrifugovat do 1 hodiny po odběru

Stabilita při teplotě -20 °C 3 měsíce (zamrazit pouze jednou a předepsaným způsobem: hluboce zmrazit 1 ml séra při -70 °C, pak skladovat při -20 °C)
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 5 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 2 dny
Další poznámky
  • Zvýšené koncentrace NSE se vyskytují u nesprávně centrifugovaných vzorků a hemolytických vzorků (zvýšené koncentrace NSE v trombocytech a erytrocytech)
  • Zvýšené koncentrace NSE mohou být způsobeny benigním onemocněním plic a maligním neuro-endokrinním onemocněním (karcinom štítné žlázy, kožní karcinom z Merkelových buněk, karcinom slinivky a dřeně nadledvinek)
  • Interferuje biotin podávaný pacientům v dávce > 5 mg/den