Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Okultní krvácení

 
Úsek Úsek základních močových analýz, POCT a LIS
Laboratoř: močová
Telefon 495 833 734
495 832 294
Biologický materiál

stolice

Typ žádanky M - žádanka pro močovou analýzu a diabetologii ( Strana 1 )
Doba odezvy 2 hodiny
Zkratka v LIS FKREV
Dostupné statim NE
Jednotka kvalitativní
Preanalytika

Vyšetření pouze pro potřeby FN HK.

Forma výsledku negativní/pozitivní