Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Olovo (Pb)

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Laboratoř: AAS
Telefon 495 833 759
Biologický materiál

nesrážlivá krev, moč

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy 1 týden
Zkratka v LIS Pb
Dostupné statim NE
Jednotka µmol/L, µmol/d
Referenční intervaly
Krev:
Moč: (sběr za 24 hod)
< 1,21 µmol/l
< 0,39 µmol/d

 

Preanalytika

Odběr do speciálních odběrových zkumavek určených pro stopovou analýzu (viz Laboratorní příručka)

Stabilita při teplotě -20 °C 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C krev - 1 týden; moč - 1 týden
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C krev - 1 hodina; moč - 1 den