Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Osmolalita

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

sérum, moč

Typ žádanky S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy STATIM 60 min, RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS OSM
Dostupné statim ANO
Jednotka mmol/kg
Referenční intervaly

Sérum:        275-295 mmol/kg
Moč:

0-6 měsíců
6 měsíců-1 rok
1 rok-19 let
19-30 let
30-40 let
40-50 let
50-60 let
> 60 let
50-550 mmol/kg
50-1160 mmol/kg
50-1100 mmol/kg
50-1028 mmol/kg
50-970 mmol/kg
50-912 mmol/kg
50-854 mmol/kg
50-796 mmol/kg

Pro ostatní biologické materiály nejsou referenční intervaly dostupné 

 

Stabilita při teplotě -20 °C Nemrazit
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C sérum -5 dní, moč - 4 týdny
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C sérum - 4 hodiny, moč - 1 týden