Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - P1NP - celkový aminoterminální propeptid kolagenu typu 1

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

sérum, plasma (srážlivá krev včetně zkumavek s gelem, plasma Li-heparin)

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS P1NP
Dostupné statim NE
Jednotka µg/L
Referenční intervaly

Ženy před menopauzou:  15,13 – 58,59 µg/l
Ženy po menopauze:        16,27 – 73,87 µg/l
Muži 51 - 60 let:                 17,40  - 71,40 µg/l
Muži 61 - 70 let:                 12,10  - 86,60 µg/l
 

Preanalytika
  • sérum;
  • Li-heparin, K3-EDTA plazma bez  hemolýzy
Stabilita při teplotě -20 °C 6 měsíců (zmrazit a rozmrazit max. 5x)
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 5 dnů
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 1 den
Další poznámky

Lékové interference:

  • Vzorky neodebírat pacientům podstupujícím léčbu s vysokými dávkami biotinu (>5 mg/den) po dobu nejméně 8 hodin od podání poslední dávky biotinu.

Vyšetření nahradilo metodu vyšetření osteokalcinu.