Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - P1NP - celkový aminoterminální propeptid kolagenu typu 1

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

sérum, plasma (srážlivá krev včetně zkumavek s gelem, plasma Li-heparin)

Typ žádanky SP - žádanka pro speciální vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS P1NP
Dostupné statim NE
Jednotka µg/L
Referenční intervaly
Ženy před menopauzou: 
Ženy po menopauze:  
Muži 51 - 60 let:   
Muži 61 - 70 let:  
15,13 - 58,59 µg/L
16,27 - 73,87 µg/L
17,40  - 71,40 µg/L
12,10  - 86,60 µg/L


                 
 

Preanalytika
  • sérum;
  • Li-heparin, K2-EDTA, K3EDTA plazma bez hemolýzy
Stabilita při teplotě -20 °C 6 měsíců (zmrazit a rozmrazit max. 5x)
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 5 dnů
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 1 den
Další poznámky

Lékové interference:

  • Vzorky neodebírat pacientům podstupujícím léčbu s vysokými dávkami biotinu (>5 mg/den) po dobu nejméně 8 hodin od podání poslední dávky biotinu.

Vyšetření nahradilo metodu vyšetření osteokalcinu.