Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - pCO2

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Úsek základních močových analýz, POCT a LIS
Telefon 496 833 140
495 833 709
495 833 734
Biologický materiál

nesrážlivá krev v heparinizované kapiláře nebo stříkačce

Typ žádanky ABR - žádanka pro vyšetření acidobazické rovnováhy ( Strana 1 )
Doba odezvy ihned po dodání
Zkratka v LIS PCO2
Dostupné statim ANO
Jednotka kPa
Referenční intervaly
Děti
0-6 týdnů
6 týdnů -1 rok
Muži
1 rok-15 let
> 15 let
Ženy
> 1 rok

3,56-5,37 kPa
3,51-5,48 kPa

4,80-6,14 kPa
4,80-6,40 kPa

4,40-5,73 kPa

 

Preanalytika

Odebraná krev nesmí obsahovat bublinky vzduchu. Krev v odběrové zkumavce je nutné promíchat.
Do laboratoře dodat na ledu - plná nesrážlivá krev v heparinizované kapiláře nebo ve stříkačce.
V rámci POCT měření provádět bezprostředně po odběru.

Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 2 hodiny
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 15 min
Další poznámky

kapilární odběr je stabilní po uvedenou dobu v heparizované utěsněné kapiláře