Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - pH

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Úsek základních močových analýz, POCT a LIS
Telefon 497 833 140
495 833 709
495 833 734
Biologický materiál

nesrážlivá krev v heparinizované kapiláře nebo stříkačce

Typ žádanky ABR - žádanka pro vyšetření acidobazické rovnováhy ( Strana 1 )
Doba odezvy ihned po dodání
Zkratka v LIS PH
Dostupné statim ANO
Jednotka bezrozměrné
Referenční intervaly
0-6 týdnů
6 týdnů-1 rok
>1 rok
7,330 - 7,490
7,340 - 7,460
7,360 - 7,440

 Pro ostatní biologické materiály nejsou referenční intervaly dostupné 

Preanalytika

Odebraná krev nesmí obsahovat bublinky vzduchu. Krev v odběrové zkumavce je nutné promíchat.
Do laboratoře dodat na ledu - plná nesrážlivá krev v heparinizované kapiláře nebo ve stříkačce.
V rámci POCT měřní provádět bezprostředně po odběru.

Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 2 hodiny
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 15 min
Další poznámky

kapilární odběr je stabilní po uvedenou dobu v heparizované utěsněné kapiláře