Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - pO2

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Úsek základních močových analýz, POCT a LIS
Telefon 498 833 140
495 833 709
495 833 734
Biologický materiál

nesrážlivá krev v heparinizované kapiláře nebo stříkačce

Typ žádanky ABR - žádanka pro vyšetření acidobazické rovnováhy ( Strana 1 )
Doba odezvy ihned po dodání
Zkratka v LIS PO2
Dostupné statim ANO
Jednotka kPa
Referenční intervaly
0-6 týdnů
> 6 týdnů
8,0-10,1 kPa
10,4-14,3 kPa

 

 

Preanalytika

Odebraná krev nesmí obsahovat bublinky vzduchu. Krev v odběrové zkumavce je nutné důkladně promíchat.
Do laboratoře dodat na ledu - plná nesrážlivá krev v heparinizované kapiláře nebo ve stříkačce.
V rámci POCT měřní provádět bezprostředně po odběru.

Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 2 hodiny
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 15 min
Další poznámky

kapilární odběr je stabilní po uvedenou dobu v heparizované utěsněné kapiláře