Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Polymorfní místa v genu IL28B (IFN-lambda 3) metodou real-time PCR

 
Úsek Úsek molekulární biologie
Laboratoř: humánního genomu
Telefon 495 833 866 (30 40)
Biologický materiál

nesrážlivá EDTA krev - periferní

Množství 2 - 5
Typ žádanky MB-h - žádanka pro molekulární biologii humánního genomu ( Strana 1 )
Doba odezvy 3 - 4 týdny
Zkratka v LIS IL28B
Jednotka kvalitativní
Preanalytika

Součástí kompletně oboustranně vyplněné žádanky by měl být informovaný souhlas s DNA analýzou.

Materiál do 72 h po odběru dodat do laboratoře, při delším skladování nutno zamrazit na -20°C a na žádanku napsat poznámku "ZAMRAZENO".
 

Stabilita při teplotě -20 °C 3 měsíce
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 7 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 72 hodin
Forma výsledku Výsledek vyjadřuje genotyp v polymorfních místech rs12979860, rs8099917 a rs12980275