Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Prealbumin

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

sérum, plazma

Typ žádanky R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS PAlb
Dostupné statim NE
Jednotka g/L
Referenční intervaly

0,2-0,4 g/l

Preanalytika
  • sérum;
  • Li-heparin, K2-EDTA plazma poskytují o 5-6% nižší hodnoty
Stabilita při teplotě -20 °C 1 rok
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 3 dny
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 3 dny
Další poznámky

Převodní faktor:

  • g/l x 18,2 = µmol/l

Lékové interference:

  • Intralipid způsobuje uměle vysoké výsledky.