Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Progesteron

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

sérum, plazma

Typ žádanky R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS PRGS
Dostupné statim NE
Jednotka nmol/L
Referenční intervaly

muži:
ženy folikulární fáze:
ženy ovulační fáze:
ženy luteální fáze:
ženy po menopauze:
ženy těhotné I. trimestr
ženy těhotné II. trimestr
ženy těhotné III. trimestr

0,16 - 0,47 nmol/L
0,16 - 0,62 nmol/L
0,18 - 13,20 nmol/L
13,10 - 46,30 nmol/L
0,16 - 0,40 nmol/L
35,00 - 141,00 nmol/L
 80,80 - 265,00 nmol/L
187,00 - 679,00 nmol/L


 

 

Preanalytika
  • sérum; 
  • Li-heparinizovaná,K2-EDTA, K3-EDTA plazma

Analytika Vzorky obsahující precipitáty centrifugovat před provedením testu. Viditelně zakalené vzorky poskytují falešně nízký výsledek.
Interpretace

U fertilních žen závisí koncentrace na fázi menstruačního cyklu. Je vhodné uvést den cyklu.

Stabilita při teplotě -20 °C 6 měsíců (zmrazit jen jednou!)
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 5 dní
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 1 den
Další poznámky

Přepočítávací faktory:

  • nmol/L x 0,314=ng/Ll (µg/L)
  • ng/mL x 3,18=nmol/L

Lékové interference:

  • Vzorky neodebírat pacientům podstupujícím léčbu s vysokými dávkami biotinu (>5mg/den) po dobu nejméně 8 hodin od podání poslední dávky biotinu.
  • Fenylbutazon v léčebných dávkách snižuje hladinu progesteronu.