Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN Hradec Králové

UKBD budova

Metoda - Prokalcitonin

 
Úsek Úsek rutinních analýz
Laboratoř: statimová
Telefon 495 833 140
Biologický materiál

sérum, plazma

Typ žádanky S - žádanka pro statimová vyšetření ( Strana 1 )
R - žádanka pro rutinní vyšetření ( Strana 1 )
Doba odezvy STATIM 60 min, RUTINA v den indikace
Zkratka v LIS PCT
Dostupné statim ANO
Jednotka µg/L
Referenční intervaly

0 - 0,5 µg/l

Preanalytika
  • sérum;
  • Li-heparin, K2-, K3-EDTA plazma
Stabilita při teplotě -20 °C 13 měsíců (zmrazit jen jednou)
Stabilita při teplotě +4 až +8 °C 48 hodin
Stabilita při teplotě +20 až +25 °C 24 hodin